het bestuur

Voorzitter : Danny Mouton 

Secretaris : Jurgen Esschentier 

Penningmeester : Siegfried Vanwalleghem

Voorzitter : Danny Mouton 

Secretaris : Jurgen Esschentier

bestuurslid : Miguel Gekiere 

bestuurslid : Natascha Willems 

bestuurslid : 

Penningmeester : siegfried Vanwalleghem

bestuurslid : Miguel gekierre

bestuurslid : natascha willems

bestuurslid : Jan cooleman